ESILEHT   •   KONTAKT
MTY logo facebook

     
 

Noorte koostöövõrgustik


Käesoleval aastal on piirkonna noored aktiveerunud ning mitmete koostöökohtumiste tulemusel on sündinud hea mõte luua Ühendusse jäävate valdade noorte panustamisel Võrtsjärve noorteühendus. 21.märtsil toimus kohtumine Vehendis, kus noored analüüsisid endist lähtudes kohaliku piirkonna tugevusi ning nõrkusi ja võimalikke koostöövõimalusi / ühissündmusi. Kõlama jäi soov midagi ühiselt ette võtta.  15.05 toimunud teise koostöökohtumise teemaks oli piirkonna noorte ühistegevuse võimalused, eesmärk ning planeeritav tulemus. Kohtumisel otsustati teha tegevusgrupile ettepanek aidata korraldada piirkonna noorte õppereis Kihnu, eesmärgiga vaadata kodustele asjadele pisut kaugemalt, tutvuda teise piirkonna tegemistega ning arendada koostöövõrgustikku. Üksikasjalikult toodi välja noorteühenduse eesmärk ning arutleti võimaliku tegevuskava ning noore omapanuse üle.

 

Noorte tegemised jälgitavad:

www.facebook.com/groups/283545575138217/