ESILEHT   •   KONTAKT
MTY logo facebook

     
 

ArtiKa


Võrtsjärve noortel avanes möödunud aastal  võimalus osa saada rahvusvahelisest ArtiKa projektist. 

ArtiKa on noorteprojekt, mille erinevad tegevused toimusid Horvaatias, Karlovacis. Tegevused sisaldasid komponente visuaalsest- ja lavakunstist ja muusikast.

Artika projekti idee sai alguse vajadusest taaselustada kasutamata linnaruumi. Osalejad said nädala jooksul noorte kunstnike eestvedamisel ja rakendamisel korraldada kunsti-ja kultuuriüritusi Karlovaci linnas.

Rõhutati sõltumatut noortekultuuri ja  kultuuri arengut läbi erinevate loominguliste ja kunstiliste tegevuste. Projekt julgustas suhtlemist erinevate rahvaste vahel. Teemad mida käsitleti olid erinevad: noorte osalemine ühiskonnas, multikultuur, vabatahtlikkus ning noortekultuur. Lisaks toimus mõnus kultuuride segunemine, sest igal õhtupoolikul toimus rahvusõhtu, mille raames osalejad riigid endid tutvustasid.

Projektis osalesid 5 noort igast neljast piirkonnast (Eesti, Horvaatia, Suurbritannia ja Ungari  ning igast piirkonnast vastutav juhendaja). Eesti poolt oli korraldajaks MTÜ Võrtsjärve Ühendus ning piirkonda esindanud noored olid Rõngust ja Kolga-Jaanist.

Meie kohalikud noored tõid oma tagasisides välja järgmised faktid reisi kohta: põnev, hea võimalus keelepraktikaks, eneseareng, silmaringi avardamine, huvitavad ideed/mõtted kohaliku piirkonna tarbeks.

 

Pildid Horvaatia reisist:

 www.facebook.com/photo.php