ESILEHT   •   KONTAKT
MTY logo facebook

     
 

Objektide tähistamineLeader-teljest saadud toetuse abil rahastatud projekt või tegevus tuleb tähistada Eesti Leader-logoga koos Euroopa Liidu Leader-logo ja Euroopa Liidu embleemiga, mille all on tekst "Euroopa Maaelu Arengu Põllumajandusfond: Euroopa investeeringud maapiirkondadesse".

Täpsemad nõuded tähistamisele kehtestatakse maaeluministri määrusega.

Maaelu arengu toetuse andmisest ja kasutamisest teavitamise, toetatud objektide tähistamise ning Euroopa Maaelu Arengu Põllumajandusfondi (EAFRD) osalusele viitamise täpsem kord perioodil 2014–2020  

 

Plakat 

Kui toetus ületab 10 000 eurot, paigaldatakse toetatava objekti või tegevuse asukohta avalikkusele hõlpsasti nähtavasse kohta logo ja embleemiga plakat.

Kui plakatit ei saa paigaldada objekti või tegevuse asukohta, võib selle paigaldada taotleja esindusruumi või rajatisele.

Plakat peab olema suurusega vähemalt A3 ning sellel peab asetsema Leader-logo koos embleemiga, millele eraldatakse vähemalt 25 protsenti plakati pindalast, ja projekti nimetus, mis moodustab plakati kõrgusest vähemalt 30 protsenti.

Plakat võib olla vertikaalne või horisontaalne. Kui plakatit kasutatakse välitingimustes, peab see olema tehtud vastupidavast ja ilmastikukindlast materjalist. Plakatil võib esitada ka muud teavet.

Kleebis

Objekt, millele ei ole logo ja embleemi paigaldatud tootmise käigus, tähistatakse kleebisega.

Väikesele objektile paigutatakse vertikaalne 26 × 45 millimeetri suurune kleebis või horisontaalne 45 × 26 millimeetri suurune kleebis.

Suurele objektile paigutatakse vertikaalne 70 × 120 millimeetri suurune kleebis või horisontaalne 120 × 70 millimeetri suurune kleebis.

Leader-2014-kleebis-print-h-col.pdf

Leader-2014-kleebis-print-v-col.pdf


Logo kasutusjuhend, sealhulgas logo ingliskeelne versioon, minimaalne suurus, värvikoodid, kirjatüübid, kasutamine erinevatel taustadel ja turvatsoon on kirjas stiiliraamatus.

Logo ja Euroopa Liidu embleemiga tuleb tähistada muuhulgas:

1) ehitis;

2) masin, seade;

3) meene;

4) info- ja reklaammaterjal;

5) üritus;

6) digitaalne infokandja ja materjal, paigutatuna pakendile või tootele ning selle esilehele, -kaadrile, -pildile;

7) televisioonisaade, artikkel ja muu tekst tehniliselt võimalikul ja sobival viisil;

8) trükimeedia (näiteks infolehed) või avalikkusele suunatud veebilehe kuulutus (nt. netireklaam)

Teave veebilehel

Kui toetuse saajal on olemas toetatava objekti või tegevusega seotud veebileht (eraldi kodulehte looma ei pea), siis:

 1) avaldatakse veebilehel lisaks logole ja embleemile objekti või tegevuse lühikirjeldus;

 2) kirjeldatakse toetatava objekti või tegevuse lühikirjelduses ka eesmärke ja oodatavaid tulemusi, kui toetus ületab 10 000 eurot.


Digitaalne logo ja tähistamisega seotud info on kättesaadav veebilehel:


https://www.agri.ee/maaelu-pollumajandus-toiduturg/maaelu-maaettevotlus-maakasutus/leader

 

avaneb uues vahekaardis