ESILEHT   •   KONTAKT
MTY logo facebook

     
 

Taotluste vastuvõtt 14.02-21.02.2022


Meede 2 "Atraktiivne elukeskkond ja toimiv kodanikuühiskond"“ projektitoetuste taotluste vastuvõtt 

14.02.2022 (00:00)-21.02.2022 (23:59)

 

Hindamistähtaeg tegevusgrupis 22.04.2022.  
Tegevusgrupp edastab PRIA-le hindamise tulemuste alusel juhatuse otsusega vastuvõetud ettepaneku projektitaotluste paremusjärjestusse seadmise ja iga projektitaotluse rahastamise suuruse kohta 20 tööpäeva jooksul arvates nimetatud otsuse tegemisest.

NB! Projektitoetuse taotleja ei või toetatava tegevuse elluviimist või investeeringu tegemist alustada varem ja tegevuse elluviimist või investeeringu tegemist tõendavad dokumendid ei või olla väljastatud varem kui kohaliku tegevusgrupi poolt projektitaotluse PRIAle esitamise päevale järgneval päeval (pärast seda, kui tegevusgrupp on taotlejat teavitanud).

 

Meetme eelarve 120 000 eurot

Maksimaalne projektitoetus on 30 000 eurot ja minimaalne 1000 eurot. 

Ühes taotlusvoorus maksimaalne projektitoetuste taotluste arv taotleja kohta on 1.

 

AVALDUSTE ESITAMINE TOIMUB  PRIA e-TEENUSTE KESKKONNAS  ePria

Avaldusi ei saa eeltäita, vormid avanevad täpselt taotlusvooru ajaks. Sisenemisel TARA teenusega saab kasutada Mobiil ID, Smart ID, Pangalinki ja ID-kaarti. 

 

Objektide tähistamine

2014-2025 Strateegia

LEADER määrus

Meetmeleht

Projektitoetuste taotluste menetlemise ja hindamise kord

Hindamiskriteeriumid

 

Lisainfo tegevjuht Karl Õmblus tel 5667 9371, info@vortsjarveyhendus.ee või meetmespetsialist Jane Nirgi tel 5855 3886, jane@vortsjarveyhendus.ee.


Avaldatud 01.12.2021