ESILEHT   •   KONTAKT
MTY logo facebook

     
 

Covid 19 mõjude taasterahastu meede mittetulundussektorile


„Covid 19 taasterahastu meede mittetulundussektorile“ projektitoetuste taotluste vastuvõtt 

24.01.2022 (00:00)-31.01. 2022 (23:59)

 

Hindamistähtaeg tegevusgrupis 01.04.2022.  


Tegevusgrupp edastab PRIA-le hindamise tulemuste alusel juhatuse otsusega vastuvõetud ettepaneku projektitaotluste paremusjärjestusse seadmise ja iga projektitaotluse rahastamise suuruse kohta 20 tööpäeva jooksul arvates nimetatud otsuse tegemisest.

NB! Projektitoetuse taotleja ei või toetatava tegevuse elluviimist või investeeringu tegemist alustada varem ja tegevuse elluviimist või investeeringu tegemist tõendavad dokumendid ei või olla väljastatud varem kui kohaliku tegevusgrupi poolt projektitaotluse PRIAle esitamise päevale järgneval päeval (pärast seda, kui tegevusgrupp on taotlejat teavitanud).


Meetme eelarve 36 801,00 eurot

Maksimaalne projektitoetus on 10 000 eurot ja minimaalne 2000 eurot. 

Ühes taotlusvoorus maksimaalne projektitoetuste taotluste arv taotleja kohta on 1.

 

AVALDUSTE ESITAMINE TOIMUB  PRIA e-TEENUSTE KESKKONNAS  ePria

Avaldusi ei saa eeltäita, vormid avanevad täpselt taotlusvooru ajaks. Sisenemisel TARA teenusega saab kasutada Mobiil ID, Smart ID, Pangalinki ja ID-kaarti. 

 

Objektide tähistamine

2014-2025 Strateegia

LEADER määrus

Meetmeleht

Projektitoetuste taotluste menetlemise ja hindamise kord

HindamiskriteeriumidLisainfo tegevjuht Karl Õmblus tel 5667 9371, info@vortsjarveyhendus.ee või meetmespetsialist Jane Nirgi tel 5855 3886, jane@vortsjarveyhendus.ee.

 


 

Avaldatud 01.12.2021