ESILEHT   •   KONTAKT
MTY logo facebook

     
 

Uudised


Ühisprojekti "Kogukondade arendamine ja võimestamine" raames valmis kokkuvõte


Ühisprojekti "Kogukondade arendamine ja võimestamine" raames valmis intervjuude ja küsimustike analüüs ja kokkuvõte. 

Ühisprojekti üheks eesmärgiks oli analüüsida ja võimestada kogukonna rolli kohaliku arengu juhtimisel. Projekti käigus läbiviidavate uuringute ja analüüside eesmärk on välja selgitada seniste tegevuste ja läbiviidud projektide tulemus ja mõju. 

Projekti tegevuste käigus viidi läbi intervjuud ettevõtjate, mtü-de esindajatega, KOV esindajatega, Leader projektide taotlejatega Elva, Viljandi ning Põhja-Sakala valla piirkonnas. 
 
Valminud kokkuvõtet saab lugeda  SIIT

Lisainfo Karl Õmblus tel 5667 9371 või info@vortsjarveyhendus.ee