ESILEHT   •   KONTAKT
MTY logo facebook

     
 

Uudised


Maapiirkonnas majandustegevuse mitmekesistamise investeeringutoetus 2023


Täpsem info PRIA kodulehelt https://www.pria.ee/toetused/maapiirkonnas-majandustegevuse-mitmekesistamise-investeeringutoetus-2023

Maapiirkonnas majandustegevuse mitmekesistamise investeeringutoetuse abil luuakse maapiirkonnas, eelkõige keskustest eemale jäävates piirkondades, eeldused uute töökohtade tekkeks väljaspool põllumajandussektorit.

Toetust saavad taotleda mikroettevõtjatest põllumajandustootjad, mittepõllumajandusliku ettevõtlusega tegelevad mikroettevõtjad, avaliku sektori põllumajandusettevõtjad ja põllumajandusvaldkonna muuseumid.

Maapiirkonna majandustegevuse mitmekesistamise toetus on Eesti maaelu arengukava 2014–2020 (MAK 2014-2020) meetme 6 „Põllumajandusettevõtete ja ettevõtluse areng“ alameetme 6.4 raames antav toetus. Maapiirkonna mõiste on määratletud Eesti maaelu arengukava 2014-2020 punktis 8.1.  

2023. aasta taotlusvooru eelarve on hetkel kinnitamata.

Toetust saab taotleda 9. augustist 6. septembrini 2023. a.

Taotleja võib taotlusperioodil esitada ühe taotluse, mis võib sisaldada rohkem kui üht kavandatavat tegevust ja investeeringuobjekti.

Taotlusi saab esitada e-PRIAs. e-PRIA juhendid on leitavad portaalis iga vastava teenuse juures ning PRIA kodulehel.