ESILEHT   •   KONTAKT
MTY logo facebook

     
 

Uudised


MTÜ Võrtsjärve Ühenduse 2021 TAOTLUSVOOR


EELTEADE: MTÜ Võrtsjärve Ühendus avab 2021 aasta alguses taotluste vastuvõtu 


Meede 1 Konkurentsivõimeline ettevõtlus:

Taotluste vastuvõtt 8.-15.veebruar 2021

*Toetatavad tegevused: Seadmete, masinate ja tarkvara hankimine
Toetatakse tegevusi, mille sihtgrupp või investeeringute rakenduspiirkond asub Võrtsjärve Ühenduse territooriumil
 
Toetuse maksimaalne suurus ja määr: Ühes taotlusvoorus makismaalne projektitoetus on 5 000 eurot ja minimaalne 1 000 eurot

Toetust antakse taotlejale kuni 60%, võttes lisaks arvesse kõiki riigiabi reeglitest tulenevaid piiranguid

Ühes taotlusvoorus maksimaalne projektitoetuste arv ühe taotleja kohta on 1

Meetme eelarve kokku: 49 779 eurot


Meede 2 Atraktiivne elukeskkond ja toimiv kodanikuühiskond:

Taotluste vastuvõtt 8.-15. veebruar 2021

*Toetatavad tegevused: Seadmete, tarkvara ja muu ühistegevuseks vajaliku inventari soetamine
Toetatakse tegevusi, mille sihtgrupp või investeeringute rakenduspiirkond asub Võrtsjärve Ühenduse territooriumil

Toetuse maksimaalne suurus ja määr:  Ühes taotlusvoorus makismaalne projektitoetus on 3 000 eurot ja minimaalne 1 000 eurot

*Projektitoetust antakse mittetulundusühingule, sihtasutusele, kohaliku omavalitsuse üksusele ning põllu- ja maamajanduse valdkonna riigimuuseumile kuni 90 % toetatava tegevuse või investeeringu abikõlblikest kuludest.
*Kogukonnateenuse arendamiseks antakse projektitoetust kuni 90 % investeeringu abikõlblikest kuludest (vajalik tegevusgrupi üldkoosoleku nõusolek)
*Mittetulundusühingule, sihtasutusele või kohaliku omavalitsuse üksusele antakse projektitoetust kuni 60 % toetatava tegevuse või investeeringu abikõlblikest kuludest, kui projektis kavandatud tegevus on suunatud ettevõtluse arendamiseks.

Ühes taotlusvoorus maksimaalne projektitoetuste arv ühe taotleja kohta on 1

Meetme eelarve kokku 30 000 eurot


Täpsem info taotlemise kohta edastatakse 2021 aasta alguses Võrtsjärve Ühenduse kodulehel.


Avaldatud 02.12.2020