ESILEHT   •   KONTAKT
MTY logo facebook

     
 

Uudised


UUS! ERASMUS + noorsootöötajate õpirände projekt „Noorsootöö siin- ja sealpool“ Gruusia noorsootöötajad Võrtsjärve Ühenduse piirkonnas


LÜKKUB EDASI!

SEOSES ERIOLUKORRAGA RIIGIS EI TOIMU KOHTUMIST MAIS. KOHTUMINE ON EDASI LÜKATUD SEPTEMBRISSE. UUED KUUPÄEVAD ON 22.-27.SEPTEMBER 2020.

17.-22.mai 2020 külastavad MTÜ Võrtsjärve Ühenduse piirkonda Gruusia, Telavi piirkonna noorsootöötajad ja noorsootööspetsialistid.

 

Telavi noorsootöötajate õppevisiit MTÜ Võrtsjärve Ühenduse piirkonda on osa ERASMUS + projektist "Noorsootöö siin-ja sealpool".
Projektis osalevad noorsootöötajaid, noorte liidreid ning KOV spetsialiste ja huviringide juhendajaid mõlemast riigist. MTÜ Võrtsjärve Ühendus kaasab projekti osalema oma piirkonna noorsootöötajad- Kolga-Jaanist, Võhmast, Rõngust, Rannust ja Kõost. Osalejad töötavad KOVis, noortekeskustes või juhendavad huviringe koolis ja rahvamajades. 

Projektis osalejad näevad sarnasusi ja erinevusi noorte omaalgatuste toetamisel ning on valmis koostööprojekti esitamiseks. Osalejad saavad teavet noorte ettevõtlikkuse ja aktiivsuse kohta , kui külastavad erinevaid noortetööga seotud
organisatsioone ja ettevõtteid. Kohalikke omavalitsusi külastades on selgem ülevaade noorte osalusest otsustusprotsessides ning noorte kaasamisest mõlemas riigis. Avatud noorsootöö toimimisest kohapeal ja projekti partnerriigis annavad ülevaate õppevisiidid noortekeskustesse.

Projekti käigus viiakse läbi kaks õppevisiiti - üks MTÜ Võrtsjärve Ühenduse piirkonnas ja teine Telavi piirkonnas (toimus okt 2019).

Kogemused, võrdlusmoment ja ühised arusaamad noorte vajadustest tekivad siis, kui mõlema partneri noorsootöötajad on saanud tutvuda teise maa oludega, kultuuriga, noorsootöökorraldusega ja noorte kaasamise ning ettevõtlikkusega. Osalejad on rikkamad noorsootöös kasutatavate meetodite võrra, mida jagatakse kahe õppekäikude jooksul- uute teadmiste rakendamine oma igapäeva töös on positiivne kohalikule noorsootööle.

 

Lisainfo projektis osalemise kohta Jane Nirgi, meetmespetsialist jane@vortsjarveyhendus.ee; 5855 3886.