ESILEHT   •   KONTAKT
MTY logo facebook

     
 

Uudised


Tootearenduse ja turunduse aluste õppepäev


 

Tootearenduse ja turunduse alused õppepäevad

MTÜ Võrtsjärve Ühenduse piirkonnas

 

Õppepäevadel käsitletakse teemasid, mis eelkõige piirkondliku koostöö tegemisel olulised on. Kohtume kolme õppepäeva raames septembris, oktoobris ja novembris

Ø Esimesel päeval saab ülevaate trendidest ja suundumustest. Saame teada, mis suunas oma tooteid või teenuseid võiks arendada. Hetkeolukorra mõistmiseks käsitleme olukorra analüüsi vajalikkust ning teenust kui tervikkogemust. Võimalus analüüsida enda ettevõtte, toote ja teenuse olukorda. Esimene kohtumine 24.septembril.

Ø Teisel päeval töötame tabelarvutusprogrammiga. Käsitleme klientide tundmise vajalikkust - klinditeekond, klientide ootused ja vajadused jms. Päeva teises pooles on teemaks pakettide koostamine ja nendele hinna kalkuleerimine. Koolituspäeva jooksul saab selgeks, kuidas Excelit paketile või pakkumisele hinna arvutamisel kasutada ning Exceli toimimise lihtsad põhimõtted. Teine kohtumine 29.oktoobril Rõngu rahvamajas.

Ø Kolmandal päeval käsitleme selliseid teemasid nagu koostöö olulisus ja võimalused. Siinkohal on mõeldud koostööd nii ettevõtjate kui erinevate sektorite vahel. Lisaks arutleme kaasaegse turunduse ning tagasiside küsimise teemadel. Kolmas kohtumine 26. novembril.

Õppepäevad viib läbi TÜ Pärnu Kolledži õppejõud Liis Juust.

Esimene õppepäev toimub Pilistvere rahvamajas, 24. septembril kell 9.30-14.45.

Õppepäev ja -materjalid on osalejatele tasuta, omaosaluseks on lõunasöök. Õppepäevad on osa ühisprojektist „Kohaliku toiduressursi arendamine“.

Ootame osalema piirkonna ettevõtjaid (kohalik toit, toode, teenus jne), KOV spetsialiste, turismitöötajaid, käsitöölisi, kultuuritöötajaid, giide ja kõiki teisi huvilisi.

Vajalik etteregistreeriminehiljemalt 20. septembriks. Kontakt: Jane Nirgi, meetmespetsialist, jane@vortsjarveyhendus.ee; +372 5855 3886.

 PÄEVAKAVA